Project Description

واحد زایشگاه

 

کلاس اموزش بارداری:

کلاس اموزش زایمان فیزولوژیک به همراه تجهیزات کامل اموزش دور ان شیردهی روزهای دوشنبه بصورت مرتب برگزار می گردد.

در کلاس های اموزش بارداری دی وی دی های اموزشی ورزشهای می باشد که مادران می توانند با پرداخت هزینه به واحد پذیرش انها زایمان بدئن درد و زایمان فیزیولوژیک به صورت فعال است .

پمفلت های موجود :

زایمان طبیعی ولی بی درد ، راهنمای تغذیه باشیر مادر ، توصیه اتاق درد در بخش زایشگاه، زایمان فیزولوژیک چیست، زایمان سزارین یا طبیعی ، شکایات شایع دوران بارداری ، زایمان بی درد ، مراقبت بعد از زایمان ، سقط جنین –پارگی گسیه اب ، حاملگی پس از موعد ، زایمان زود رس ، میوم ها ، مسمومیت حاملگی ، خونریزی دوران باردای وپس از زایمان.

شیردهی :

گروه حمایت از ماردان شیرده نیز داریم که در هفته یک روز نیز با مادران تماس میگیریم در رابطه با شیردهی انها را راهنمایی می کنیم .

مسئولیت مستقیم کلیه بیماران بستری در بخش محترم زنان انکال شیفت می باشد.

طرح مامای همراه بصورت یک مامای اختصاصی به همراه مادر در بخش صورت می گیرد که هزینه ان بصورت جداگانه و بر اساس تعرفه ها ی وزارت بهداشت صورت می گردد .

خدمات بخش:

 1. بستری و مراقبت از مادران باردار
 2. انجام زایمان طبیعی و فیزیولوژیک
 3. انجام زایمان در اب
 4. انجام زایمان بدون درد و کم درد
 5. کنترل و جلو گیری از زایمان زودرس
 6. انجام مراقبت های داخلی و جراحی در بارداری
 7. نوع  بیماران بستری در بخش:
 8. بیماران با درد زایمان
 9. کلیه اورژانسهای مامایی و زنان شامل سقط  خونریزی واژینال( جفت سر راهی و کنده شدن زودرس جفت)
 10. مسمومیت حاملگی و پره اکلامپسی
 11. دبابت در حاملگی
 12. پارگی کیسه اب جنین
 13. اختلالات نوار قلب جنین
 14. IUGR
 15.  انجام نوار قلب جنین(بیماران بستری و سر پایی)

تریاژ :

علاوه بر تمام موارد اورژانس های زنان داریی بخش در تمام ساعات شبانه روز ویزیت و پوشش داده می شود.از شهرستانهای همجوار دارب و استهبان نی ریز سروستان و تمام روستاهای اطراف نیز مراجعین پوشش داده شده و بستری می شوند.

مشکلات شلوغ ترین زایشگاه پایتخت/ثبت ۱۱ هزار زایمان - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

تجهیزات بخش شامل :

 • 5دستگاه نوار قلب جنین
 • 1دستگاه دی سی شوک
 • 2دستگاه سرنگ پمپ و انفیزیون پمپ
 • 9 عدد کپسول انتونکس جهت انجام زایمان بدون درد
 • کلیه وسایل و دستگاههای استاندارد بخش های زایمان

 

 

 

بیمار به محض مراجعه به صورت سرپایی ویزیت شده ودر صورت نیاز بیماری و روند زایمان مشاوره با پزشک متخصص زنان انکال به پذیرش پرونده در بخش بستری میشود.در طول مدت بستری بیمار صدای ضربن قلب مرتب و هر نیم ساعت یکبار کنترول میشودو به سمع زائو رسانیده می گردد و در طول مدت زمان بستری پزشک متخصص زنان بیمار را ویزیت می گیرد .

مقررات بخش:

ورود همراهان به داخل بخش ممنوع میباشد .

به همراه داشتن تلفن همراه و هر گونه زیور الات ممنوع میباشد .

وجود یک نفر همراه تا تعیین تکلیف بیمار الزامی میباشد .

بیمارن بایستی کلیه سونوگرافی ها نوارقلب جنین و ازمایشات انجام میشو د و بیماران می بایست کلیه اطلاعیه ها و موارد تذکر داده شده در بخش را انجام دهد .

ضریب اشغال تخت بخش زایشگاه به صورت میانگین در ماه 140%می باشد .