حکیم سرچشمه

شرکت حکیم مس به شماره ثبت 680 در تاریخ 14/03/1373 با ماموریت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ثبت رسید، ودز حال حاضر با 5 مرکز درمانی شامل شهر مس سرچشمه، مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس میدوک شهربابک، مجتمع ذوب خاتون آباد و معدن دره زار به پرسنل و خانواده محترم ایشان و بازنشستگان و همچنین جمعیتی بالغ بر 30000 نفر از اهالی منطقه به صورت شبانه روزی خدمات خود را ارائه می نماید.
حوزه های فعالیت:
ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و بهداشتی
ارائه خدمات دندانپزشکی
انتقال بیماران و مصدومین با مجهزترین ناوگان حمل و نقل
واحدهای درمانی عبارتند از:
کلینیک پزشکان عمومی و متخصص
واحد اورژانس
واحد زایشگاه
کلینیک دندانپزشکی
واحد بهداشت
واحد آزمایشگاه
واحد رادیولوژی
واحد فیزیوتراپی
واحد داروخانه
ناوگان آمبولانس